ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กหรือเด็กโต บางโรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อการสอนตั้งแต่อนุบาล เด็กในปัจจุบันใช้อินเตอร์เน็ตได้