เทคโนโลยีการผลิต

เราพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต

1 การสุ่มตัวอย่าง : เริ่มต้นด้วยการสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกมาตรวจสอบมาตรฐาน
2 รับวัตถุดิบ : รับวัตถุดิบอย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ระบบปิด
3 ทำความสะอาด : ทำความสะอาดข้าวเปลือกก่อนนำไปเก็บในโซโล
4 การเก็บรักษา : เก็บรักษาในโซโลขนาดใหญ่พร้อมรองรับลูกค้าได้ตลอดปี
5 ตรวจสอบ : ตรวจสอบคุณสมบัติของเมล็ดข้าวก่อนส่งเข้ากระบวนการสีข้าว
6 กะเทาะเปลือก : ข้าวเปลือกจะถูกแปรสภาพเป็นข้าวกล้อง
7 ขัดขาว : เพื่อขัดเอาชั้นของรำออกจากข้าวกล้องและแปรสภาพเป็นข้าวสาร
8 ขัดมัน : เพิ่มความเงางามให้ข้าวสาร และยืดอายุการเก็บรักษา
9 คัดแยกสิ่งเจือปน : คัดแยกสิ่งเจือปนด้วย Infrared จนได้เฉพาะข้าวสารที่สะอาด
10 คัดแยกขนาด : เพื่อให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
11 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย : เพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีมาตรฐานสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ
12 บรรจุ : ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ทำงานอัตโนมัติ จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า
13 การส่งมอบ : สินค้าที่สะอาดมีมาตรฐาน ปราศจากสิ่งเจือปน จะส่งมอบให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วทันเวลา