ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทยินดีรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานกับเรา ตามตำแหน่งต่างๆข้างล่างนี้ค่ะ

รายละเอียดงาน : รับ 1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
——————————————–
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– เป็นผู้ช่วยในการขับรถส่งสินค้าเขตต่างจังหวัด
– ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท
– ดูแลรักษารถให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
– จัดส่งสินค้าให้ครบถ้วนและถูกต้อง
– จัดเรียงสินค้าให้กับลูกค้า
——————————————–
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25-35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สามารถขับรถบรรทุก 10 ล้อได้
– มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป
– รู้จักเส้นทางในต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
——————————————–
สวัสดิการ
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม
– งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมท่องเที่ยว งานกีฬา
– สหกรณ์ออมทรัพย์

รายละเอียดงาน : รับ 1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกอำเภอ), กรุงเทพฯ (เขตยานนาวา)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
——————————————–
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเรียงสินค้าพร้อมขาย พร้อมทำ FIFO
2. จัดทำชงชิมสินค้า
3. ดูแลหน้าร้านให้สะอาดเรียบร้อย ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
——————————————–
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 25-35
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีประสบการณ์การขายทางด้านค้าปลีก
– อัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ
– มีความขยัน อดทน ซื้อสัตย์
——————————————–
สวัสดิการ
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี
– เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม

Programmer and IT Support

รายละเอียดงาน : รับ 1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์. วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08.00 – 18.00 น.
——————————————–
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานพัฒนา/แก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– งานฝึกอบรมผู้ใช้งานโปรแกรม
– งาน Support ระบบงานขาย หน้าร้านและหลังร้าน
– งาน Support การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป เช่น Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
——————————————–
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 22-30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– การศึกษา ปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ภาษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น VB, ภาษา C#, ASP .Net, BootStrap, Jq uery, Crystal Report เป็นต้น)
– มีความคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงเหตุผล
– ทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน และความละเอียดรอบคอบ
– รับกับความต้องการของผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยได้
——————————————–
สวัสดิการ
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– บริการรถรับส่งพนักงาน
– เงินโบนัสตามผลงาน
– ประกันสังคม
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี
– เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม
– งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมท่องเที่ยว งานกีฬา
– สหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้ช่วยพนักงานขับรถส่งสินค้า (กทม)

รายละเอียดงาน : รับ 1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08.00 – 17.00 น.
——————————————–
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าครบถ้วน ถูกต้อง สินค้าไม่เสียหายพร้อมทำการจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้า
– ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งาน
——————————————–
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25-35
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม. 6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี ขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สามารถขัยรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
– มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์การจัดส่งสินค้าในกรงุเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 1 ปี
——————————————–
สวัสดิการ
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี
– เงินช่วยเหลือกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม
– งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมท่องเที่ยว งานกีฬา
– สหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน : รับ 1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
——————————————–
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบงบทดลอง
– จัดทำงบการเงินเต็มรูปแบบ
– ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ซื้อ, ขาย, ค่าใช้จ่าย
——————————————–
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 30 – 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี ขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– ช/ญ 30 – 40 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชี
– มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบระบบบัญชี ให้เป็นตามมาตราฐานระบบบัญชีและประมวลรัษฎากร
– มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินเพื่อสอดคล้องกับการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– มีความเข้าใจภาษีอากร
– บริษัท อยู่ติดกับครัวถั่วแระ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
——————————————–
สวัสดิการ
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ค่าเดินทางกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่, ค่าคอมมิชชั่น โทรศัพท์ + ซัมการ์ด, โบนัส
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี
– เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม
– งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมท่องเที่ยว งานกีฬา
– สหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้จัดการแผนกขายตรง

รายละเอียดงาน : รับ 1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
——————————————–
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลงานขายกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป, สวัสดิการโรงงาน, HORECA
– ควบคุมทีมขายให้ขายสินค้า และกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย
– สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
– ควบคุมติดตามการทำงาน และเก็บบัญชีของทีมงานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
– วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
– ออกเยี่ยมลูกค้าทั้งรายเก่ารายใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
——————————————–
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี มีภาวะการเป็นผู้นำ
– มีประสบการณ์บริหารงานขายสินค้าอุปโภคบริโภค
– หากมีประสบการณ์ติดต่อกลุ่มงานร้านอาหาร โรงแรม อุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีรถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่
– มีผู้ค้ำประกันในการทำงาน
——————————————–
สวัสดิการ
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– เงินโบนัสตามผลงาน
– ค่ายานพาหนะ
– ประกันสังคม
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ค่าเดินทางกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่, โบนัส
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี
– เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม
– งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมท่องเที่ยว งานกีฬา
– สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานจัดซื้อ

รายละเอียดงาน : รับ 1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 18.00 น.
——————————————–
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 22 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
——————————————–
สวัสดิการ
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– บริการรถรับส่งพนักงาน
– เงินโบนัสตามผลงาน
– ประกันสังคม
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี
– เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม
– งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมท่องเที่ยว งานกีฬา
– สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานออกบูธและจัดแสดงสินค้า

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
——————————————–
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ประชาสัมพันธ์และออกบูธชงชิมสินค้าตามห้างร้านต่างๆ
– จัดตั้ง – เก็บบูธ เมื่อมีการออกไปจัดแสดงหรือชงชิม
– ทำหน้าที่เชียร์ขายสินค้า เมื่อมีการจัดบูธ ตามที่ต่างๆ ที่บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม
——————————————–
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีทักษะด้านงานขาย อัธยาศัยดี
– สามารถทำกิจกรรมชงชิมตามห้างหรือสถานที่ต่างๆได้
– สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด
– เพศชายสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้พร้อมมีใบขับขี่
– มีความสามารถในการทำอาหารหรืองานฝีมือ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ***
——————————————–
สวัสดิการ
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี
– เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม
– งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมท่องเที่ยว งานกีฬา
– สหกรณ์ออมทรัพย์

Assistant Brand Manager รับสมัครด่วน

จำนวน : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
——————————————–
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. Marketing Intelligence : แสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้านต่างๆ เช่น ผู้บริโภค, คู่แข่ง, การทำวิจัยตลาด
2. Strategy : การพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. Life cycle Management : การบริหารวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สนับสนุนยอดขายให้เติบโต การตั้งราคา การบริหารช่องทางจัดจำหน่าย การสนับสนุนการขาย กิจกรรมทางการตลาด การสนับสนุนข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
——————————————–
คุณสมบัติ
– ชาย, หญิง อายุ 28 – 35 ปี
– การศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด, หรือปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย หรือการตลาดกลุ่มสินค้า Consumer Product
– มีประสบการณ์พัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development)
– มีความรู้ทางด้านการวิจัยการตลาด และการบริหารผลิตภัณฑ์
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet ได้ดี
– มีความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับดี
– มีรถยนต์ในการปฏิงาน
——————————————–
สวัสดิการ
– ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
– ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำปี
– ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี
– เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกรณีประสพภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลืองานศพและวันหยุดพิเศษกรณีจัดการงานศพ
– ชุดฟอร์มพนักงาน, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน, การฝึกอบรม
– งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมท่องเที่ยว งานกีฬา
– สหกรณ์ออมทรัพย์

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message