ใส่ใจ สร้างสรรค์ ข้าวของโลก เพื่อคุณค่าชีวิต

ว่ากันว่ากินข้าวแล้วจะมีความสุข เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้

นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยพบว่า ในเมล็ดข้าว มีสารสำคัญชื่อ “แกมม่า ออไรซานอล (Gamma Oryzanal)” ที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ ลด Cholesterol, Triglyceride, เพิ่มระดับของ HDL ในเลือด กระตุ้นการทำงานของต่อมใต้สมอง และเพิ่มระดับฮอร์โมนอินซูลิน ผู้ที่รับประทานข้าวหอมมะลิหงษ์ทองเป็นประจำ จึงสุขภาพดี มีระดับความสุขสูง ออไรซอนอล ในข้าวเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความมุ่งมั่นของเราที่ว่า “ใส่ใจ สร้างสรรค์ ข้าวของโลก เพื่อคุณค่าชีวิต”

ปรัชญาองค์กร

เราใส่ใจ ซื่อสัตย์ ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสมดุลและยุติธรรม

ชาวนา : ผู้เป็นต้นน้ำของการผลิตข้าวเปลือก ที่ดีให้แก่เรา
ลูกค้า : ผู้ให้การอุปการคุณ และสนับสนุนธุรกิจของเรา ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
พนักงาน : ผู้ทุ่มเท การทำงานอย่างเต็มที่ สร้างสรรค์ผลงาน แก่ธุรกิจให้ก้าวหน้า
คู่ค้า : ผู้สนับสนุน ให้ธุรกิจเติบโตอย่างเต็มที่ไปด้วยกัน
ผู้ถือหุ้น : ผู้สนับสนุนและมอบความไว้ใจ ให้ทุกคนในบริษัท บริหาร อย่างเต็มกำลังคสามสามารถ

จากจุดเริ่มต้น คือ คัดเลือกพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีความบริสุทธิ์ให้ชาวนาได้เพาะปลูก พร้อมแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่า สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้น ผู้ขายข้าวได้รับข้าวคุณภาพดี มาจำหน่าย, พนักงานของเราร่วมแรง ร่วมใจทำงาน, คู่ค้าประทับใจในบริการ, ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพ ตรงเวลา และผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ สุขภาพจึงแข็งแรง และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประวัติบริษัท

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ก้าวแรกในปี พ.ศ. 2480 ที่บางซื่อ โรงสีแห่งแรก ได้ตั้งขึ้นในชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเจียเม้ง”

• พ.ศ. 2505 นำผลิตภัณฑ์แห่งความภูมิใจ คือ “ข้าวหอมมะลิ คุณภาพคัดพิเศษ” ภายใต้ชื่อ “หงษ์ทอง” หรือ “กิมหงษ์” ส่งออกไปต่างประเทศ ปรากฏว่าได้รับความนิยมและการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

• พ.ศ. 2511 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเจียเม้ง” เป็น “บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด”

• พ.ศ. 2516 ตั้งโรงสีข้าว กำลังการผลิตขนาด 7,500 ตัน/เดือน ที่ จ.นนทบุรี ในชื่อ “โรงสีไฟมานะธัญญาพาณิชย์” ซึ่งต่อมากลายเป็นสาขาของ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

• พ.ศ. 2533 เปิดโรงสีข้าว กำลังผลิตขนาด 6,000 ตัน/เดือน ในจังหวัดศรีสะเกษทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลก

• พ.ศ. 2538 ก่อตั้งบริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพชั้นเลิศให้คนไทยได้บริโภค

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ