มัสมั่นในไทย…เริ่มมีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยชาวเปอร์เซีย นำเข้ามา เดิมจะมีรสออกเค็มมัน แต่ไทยจะปรุงรสออกหวาน เค็ม เปรี้ยว เริ่มจากขูดมะพร้าว โขลกเครื่องแกง เคี่ยวแกงกว่าจะได้ที่ ถ้าจะให้อร่อย หลังจากทำเสร็จต้องทิ้งไว้ให้น้ำแกงเข้าเนื้อดี