“มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี” ประโยคติดปากที่หลายครอบครัวต้องประสบและตอกย้ำอยู่ในหัวของใครหลายคน จนกลัวการมีลูกไปเลยทีเดียว หลายคนมักกล่าวว่า ลำพังเพียงแค่ตัวเราเอง ยังเอาตัวไม่รอด จะเอาลูกมาร่วมรับความจนไปอีก 7 ปีหรือ?