วันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของพวกเราชาวพุทธ นั่นก็คือวันมาฆบูชานั่นเองค่ะ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือเราเรียกอีกอย่างว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ