1. ทบทวนตัวเอง
ให้ลองคิดย้อนว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเดินทางถึงเป้าหมายที่อยากทำแล้วหรือยัง เราทำอะไรสำเร็จตามที่หวังตั้งใจแล้วบ้าง ความผิดพลาดที่เราทำให้ตัวเองหรือคนอื่นผิดหวังหรือเสียใจอาจ จะแก้ไขไม่ได้แล้ว