ข้าวหงษ์ทอง ข้าวหอมคัดพิเศษที่หุงขึ้นหม้อมากกว่าข้าวหอมทั่วไปถึง 2 เท่า เป็นข้าวที่มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานข้าวหงษ์ทอง