โอกาสสุดท้ายในการลิ้มลอง “ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% LIMITED EDITION” ข้าวที่ดีที่สุดแห่งปี ข้าวที่อร่อยที่สุดของปีนี้เหลืออีกล๊อตเดียว ล๊อตสุดท้าย พลาดโอกาสรอถึงปีหน้า