เมื่อหน้าฝนเวียนมาอีกครั้ง ร่างกายก็ต้องปรับสภาพไปตามอากาศที่เปลี่ยนแปลง หลายท่านมักจะป่วยในช่วงนี้ เพราะอากาศเปลี่ยน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน อากาศชื้นๆ ก็มักจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้อย่างดี เราจึงต้องหาวิธีรับมือก่อนที่จะป่วย วันนี้จะเสนอขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองมาฝากค่ะ