“กล้วย” เป็นพรรณไม้ล้มลุกเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลอยู่ 3 ชนิด คือ ซูโครส (Sucrose) ฟรุกโตส (Fructose) และกลูโคส (Glucose) ทั้งยังมีเส้นใยอาหารและคาร์โบไฮเดรตด้วย จึงทำให้กล้วยนั้นสามารถให้พลังงานแก่ร่างกายได้และพร้อมที่จะนำไปใช้ได้เลยทันที