อาหารรสเด็ด เมนูสุดโปรดของคุณ รู้หรือไม่? ว่าถ้าหากรับประทานอาหารเหล่านี้อย่างไม่ระมัดระวัง อาจเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยและมีสารต่างๆ ที่เป็นโทษต่อร่างกายได้