เมื่อพูดถึงไขมันหลายคนจะต้องคิดว่าอ้วน รับประทานมากๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพแน่ๆ แต่ในความเป็นจริงไขมันก้มีดีเหมือนกัน ซึ่งไขมันดี (High Density Lipoprotein: HDL) เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งให้พลังงาน ช่วยป้องกันร่างกายจากอาการเจ็บป่วยโดยไขมันดีนี้เอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด