ใส่ใจ สร้างสรรค์
ข้าวของโลก เพื่อคุณค่าชีวิต

ว่ากันว่ากินข้าวแล้วจะมีความสุข เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้

นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยพบว่า ในเมล็ดข้าว มีสารสำคัญชื่อ “แกมม่า ออไรซานอล (Gamma Oryzanal)” ที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ ลด Cholesterol, Triglyceride, เพิ่มระดับของ HDL ในเลือด กระตุ้นการทำงานของต่อมใต้สมอง และเพิ่มระดับฮอร์โมนอินซูลิน ผู้ที่รับประทานข้าวหอมมะลิหงษ์ทองเป็นประจำ จึงสุขภาพดี มีระดับความสุขสูง ออไรซอนอล ในข้าวเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความมุ่งมั่นของเราที่ว่า “ใส่ใจ สร้างสรรค์ ข้าวของโลก เพื่อคุณค่าชีวิต”

ปรัชญาองค์กร

เราใส่ใจ ซื่อสัตย์ ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสมดุลและยุติธรรม

ชาวนา : ผู้เป็นต้นน้ำของการผลิตข้าวเปลือก ที่ดีให้แก่เรา
ลูกค้า : ผู้ให้การอุปการคุณ และสนับสนุนธุรกิจของเรา ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
พนักงาน : ผู้ทุ่มเท การทำงานอย่างเต็มที่ สร้างสรรค์ผลงาน แก่ธุรกิจให้ก้าวหน้า
คู่ค้า : ผู้สนับสนุน ให้ธุรกิจเติบโตอย่างเต็มที่ไปด้วยกัน
ผู้ถือหุ้น : ผู้สนับสนุนและมอบความไว้ใจ ให้ทุกคนในบริษัท บริหาร อย่างเต็มกำลังคสามสามารถ

จากจุดเริ่มต้น คือ คัดเลือกพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีความบริสุทธิ์ให้ชาวนาได้เพาะปลูก พร้อมแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่า สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้น ผู้ขายข้าวได้รับข้าวคุณภาพดี มาจำหน่าย, พนักงานของเราร่วมแรง ร่วมใจทำงาน, คู่ค้าประทับใจในบริการ, ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพ ตรงเวลา และผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ สุขภาพจึงแข็งแรง และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประวัติบริษัท

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2480 ก้าวแรกในปี พ.ศ. 2480 ที่บางซื่อ โรงสีแห่งแรก ได้ตั้งขึ้นในชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเจียเม้ง”
2505 พ.ศ. 2505 นำผลิตภัณฑ์แห่งความภูมิใจ คือ “ข้าวหอมมะลิ คุณภาพคัดพิเศษ” ภายใต้ชื่อ “หงษ์ทอง” หรือ “กิมหงษ์” ส่งออก ไปต่างประเทศ ปรากฏว่าได้รับความนิยมและการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
2511 พ.ศ. 2511 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเจียเม้ง” เป็น “บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด”
2516 พ.ศ. 2516 ตั้งโรงสีข้าว กำลังการผลิตขนาด 7,500 ตัน/เดือน ที่ จ.นนทบุรี ในชื่อ “โรงสีไฟมานะธัญญาพาณิชย์” ซึ่งต่อมากลายเป็นสาขาของ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
2533 พ.ศ. 2533 เปิดโรงสีข้าว กำลังผลิตขนาด 6,000 ตัน/เดือน ในจังหวัดศรีสะเกษทางภาคตะวันออก เฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลก
2538 พ.ศ. 2538 ก่อตั้งบริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพชั้นเลิศ ให้คนไทยได้บริโภค

ประวัติข้าวหงษ์ทอง 01

ประวัติข้าวหงษ์ทอง 02

ประวัติข้าวหงษ์ทอง 03

เทคโนโลยีการผลิต

 1. การสุ่มตัวอย่าง : เริ่มต้นด้วยการสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกมาตรวจสอบมาตรฐาน
 2. รับวัตถุดิบ : รับวัตถุดิบอย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ระบบปิด
 3. ทำความสะอาด : ทำความสะอาดข้าวเปลือกก่อนนำไปเก็บในโซโล
 4. การเก็บรักษา : เก็บรักษาในโซโลขนาดใหญ่พร้อมรองรับลูกค้าได้ตลอดปี
 5. ตรวจสอบ : ตรวจสอบคุณสมบัติของเมล็ดข้าวก่อนส่งเข้ากระบวนการสีข้าว
 6. กะเทาะเปลือก : ข้าวเปลือกจะถูกแปรสภาพเป็นข้าวกล้อง
 7. ขัดขาว : เพื่อขัดเอาชั้นของรำออกจากข้าวกล้องและแปรสภาพเป็นข้าวสาร
 8. ขัดมัน : เพิ่มความเงางามให้ข้าวสาร และยืดอายุการเก็บรักษา
 9. คัดแยกสิ่งเจือปน : คัดแยกสิ่งเจือปนด้วย Infrared จนได้เฉพาะข้าวสารที่สะอาด
 10. คัดแยกขนาด : เพื่อให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 11. ตรวจสอบขั้นสุดท้าย : เพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีมาตรฐานสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ
 12. บรรจุ : ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ทำงานอัตโนมัติ จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า
 13. การส่งมอบ : สินค้าที่สะอาดมีมาตรฐาน ปราศจากสิ่งเจือปน จะส่งมอบให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วทันเวลา

การตรวจสอบคุณภาพข้าวหงษ์ทอง

ผลิตภัณฑ์ข้างหงษ์ทองทุกถุง จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบในระหว่างกระบววนการผลิต และการสุ่มตรวจสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและมีความพึงพอใจสูงสุด โดยจะทำการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งทางด้านกายภาพ เช่น ปริมาณของข้าวเต็มเมล็ด ปลายข้าวหัก คุณภาพการขัดสี ความชื้นและสิ่งเจือปนต่างๆ ได้แก่ เมล็ดข้าวเสีย ข้าวท้องไข่ วัชพืชต่างๆ การตรวจสอบทางเคมี เช่น ปริมาณอะมิโลส (Amylose) , การสลายของเมล็ดข้าวในด่าง (Alkali Test) เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการหุงต้ม โดยใช้เทคโนโลยีจากเครื่อง Texture Analyzer , เครื่อง Rapid Visco Analyzer (RVR) และการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) เป็นต้น