Home ข้าวหงษ์ทอง ข้าวหอมมะลิเงิน

ข้าวหอมมะลิเงิน

เป็นข้าวหอมมะลิเก่า พื้นข้าวสวยเต็มเมล็ด ไม่มีกลิ่นอับ เมื่อหุงแล้วได้ข้าวหอมมะลิที่เป็นตัว หุงขึ้นหม้อ ไม่กระด้าง

เหมาะสำหรับ
ร้านข้าวแกง โดยเฉพาะข้าวแกงใต้ที่ต้องการข้าวเก่าคุณภาพดี

ขนาดบรรจุ 5 , 15 , 45 , 49 กิโลกรัม

วิธีหุงข้าวหอมมะลิเงิน
ข้าวหอมมะลิเงิน 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.5 ส่วน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ข้าวหอมมะลิเงิน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *