ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า โลกในยุคปัจจุบันหมุนเร็วกว่าเดิมมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาที เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีนั่นเอง แม้ว่าลูกหลานของคุณจะยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ในวันนี้ แต่พ่อแม่ก็ควรเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อที่ลูกของคุณจะได้รับมือกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ ไปดูกันเลยค่ะว่าทักษะใดบ้างที่ควรฝึกให้ลูกของคุณ

1. ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ พ่อแม่มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยสอนเรื่องการคิดวิเคราะห์ โดยพ่อแม่ควรหมั่นพูดคุยกับลูก ตั้งคำถามให้เด็กคิดและรับฟังความคิดเห็นแทนที่จะตอบคำถามลูกโดยทันที ปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายองค์กร แต่บางเรื่องก็ยังต้องการมนุษย์ที่มีทักษะการวิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจอยู่ เช่น การตัดสินคดี อาจจะมีเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ช่วยรวบรวมข้อมูล และจัดเรียงตามหมวดหมู่ให้ แต่ท้ายที่สุดผู้พิพากษาหรืออัยการยังคงเป็นผู้ตัดสินอยู่ดีค่ะ นอกจากนี้การทำให้ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ยังต้องอาศัยมนุษย์คอยควบคุม ผู้ที่มีความสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบอย่างแน่นอน

2. ทักษะการคิดนอกกรอบและการริเริ่มสิ่งใหม่
“เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด” คำพูดนี้ อาจจะใช้ไม่ได้แล้วในยุคสมัยของลูกหลานของพวกเรา เพราะโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าต้องการแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม เทคโนโลยีในยุคใหม่จะเข้ามามีบทบาทช่วยในการจัดการงานในรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือบางครั้งเทคโนโลยีบางอย่างก็ทำได้ดีกว่าที่มนุษย์เคยทำไว้เสียอีก พ่อแม่ควรหมั่นตั้งคำถามให้ลูกได้ลองคิด แก้ปัญหา โดยไม่ตีกรอบด้วยคำว่า “ห้าม” และ “อย่า” จนลูกสูญเสียความมั่นใจ เปิดรับทุกความคิดเห็น และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกเมื่อเวลาที่พวกเขาเติบโตขึ้นจะไม่ได้โดนความคิดเดิม ๆ มาตีกรอบเอาไว้ ทำให้พวกเขาไม่กล้าแสดงออก และไม่กล้าที่จะเชื่อมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

3. ทักษะความเป็นผู้นำ
หลายคนคิดว่าภาวะผู้นำเป็นเรื่องของพรสวรรค์ แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการบ่มเพาะฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กค่ะ โดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง เด็กที่เรียบร้อย ทำตามเพื่อน โดยไม่มีข้อโต้แย้ง อาจจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่อย่างยากลำบาก เพราะการแข่งขันในอนาคตจะสูงมาก การสร้างภาวะผู้นำเริ่มสร้างได้จากที่บ้าน โดยฝึกให้เด็กได้จัดการโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ให้ลูกวางแผนการท่องเที่ยวของครอบครัว ฝึกให้ลูกวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยกำหนดระยะเวลาที่จะไป สอบถามความคิดเห็นจากคนในบ้านว่าอยากจะไปที่ไหน ติดต่อประสานงาน ตลอดจนเป็นผู้นำในการจัดประชุม หรือ สำหรับที่โรงเรียน คุณครูก็สามารถส่งเสริมให้เป็นหัวหน้าห้อง หัวหน้าหมู่ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบ และฝึกทักษะความเป็นผู้นำได้อย่างดีเลยค่ะ

4. ทักษะการเข้าสังคม เข้าใจอารมณ์และความต่างของวัฒนธรรม
ทักษะการเข้าสังคมเป็นทักษะที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เด็กเมื่อเติบโตขึ้นก็ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องทำงานกับคนผู้อื่น ยิ่งโตขึ้นก็จะได้เจอคนในสังคมที่หลากหลายมากขึ้น โลกในยุคใหม่จะเป็นโลกที่ไร้พรมแดน คนเราจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพาลูกไปพบสังคมใหม่ ๆ ที่ได้พบเจอคนมากกว่าคนในบ้าน จะเปิดประสบการณ์ให้ลูกได้เรียนรู้ และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ กับทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต ล้วนเป็นทักษะที่ไม่สามารถจะฝึกได้ในเวลาชั่วข้ามคืน แต่ต้องใช้เวลา และการสนับสนุนจากที่บ้านและที่โรงเรียน เพราะฉะนั้นมาเริ่มฝึกทักษะเหล่านี้ให้ลูกตั้งแต่ตอนนี้กันเลยค่ะ

 

อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะคะ www.facebook.com/ข้าวหงษ์ทอง ใส่ใจสร้างสรรค์ข้าวคุณภาพ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here