อาการปวดตามกระดูกหรือข้อต่อต่างๆนั้น เรียกว่าโรค รูมาทอยด์ ซึ่งเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยค่ะ โดยส่วนมากมักพบในเพศหญิงวัยกลางคน (มีโอกาสมากกว่าเพศชายถึง 5 เท่า) ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโรคชนิดนี้อาจเกิดจากการติดเชื้อ และพันธุกรรม แต่ก็ยังหาสาเหตุจริงๆไม่ได้ โดยจะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดตามข้อ ฝืดขัดข้อต่อเป็นเวลานาในตอนเช้า ซึ่งเมื่อเป็นมากๆขึ้นอาจลุกลามไปถึงนัย์ตา ระบบประสาท และกล้ามเนื้อได้